TEKWOODS b.v.

  • Bankgegevens

    NL77 INGB 0008 0038 50

  • BTW nummer

    8066.54.016.B01

  • KVK Leeuwarden

    01080500

Leveringsvoorwaarden

De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011-Eerste herziening, juli 2013) beslaat de algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en -nemer. Het is de beste regeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs (architecten en ingenieurs) en klanten

De leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden

Op al onze opdrachten is ‘De nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’ van toepassing. Bij acceptatie van de offerte c.q. verstrekking van de opdracht al dan niet schriftelijk, mondeling of per e-mail verklaart u kennis te hebben genomen van de inhoud van de DNR-2011.


Klik hier om de DNR-2011 te downloaden.